blog FB G+

Zespół

Magdalena Szulc-Lewańska
Logopeda
Pasjonatka logopedii od zawsze - już od dziecka poprawiała mowę innych…W pracy ceniąca sobie dobry kontakt z pacjentem.

Absolwentka Uniwersytetu im. M.Kopernika w Toruniu oraz studiów pomagisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła ze specjalizacją pedagoga oraz logopedy. Od 12 lat nauczyciel przedszkolny i logopeda. W 2014 roku uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. Obecnie w pracy zdobywa doświadczenie pracując jako logopeda, terapeuta EEG Biofeedback, metody Warnkego, treningu słuchowego Johansena. W terapii logopedycznej wykorzystuje elementy: ruchu rozwijającego W.Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, emisji głosu, profilaktyki logopedycznej i innych. Pracuje z dziećmi i dorosłymi w zakresie usuwania wad wymowy, upłynniania mowy, emisji głosu, stymulowania rozwoju mowy. W swojej pracy ceni sobie dobry kontakt z pacjentem, stara się aby terapia przebiegała w atmosferze przyjaźni i wsparcia. Prywatnie mama 7-letniego Leona. Miłośniczka podróży i kina.

 


Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z metody Warnkego (kurs podstawowy i rozszerzający)
 • Szkolenie z indywidualnej stymulacji słuchu Johansena  (IAS)
 • Szkolenie z EEG Biofeedbacku
 • Szkolenie  „Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne”
 • Szkolenie  "Metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz" część praktyczna
 • Kurs pt.: Metoda symultaniczno-sekwencyjna - wczesna nauka czytania
 • Szkolenie z zakresu "Zespół Aspergera"
 • Kurs z zakresu "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka"
 • Kurs i warsztaty z zakresu edukacji matematycznej wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem z wynikiem celującym, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • Warsztaty teatralne - "Zabawa w teatr"
 • Rola baśni w życiu małego człowieka
 • Szkolenie z zakresu "ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci"
 • Kurs w zakresie kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" metodą Denisona