blog FB G+

Zespół

Emilia Rodzik
Pedagog
W pracy nastawiona jest na kształtowanie pozytywnych relacji z innymi. Miłośniczka herbaty i dwóch kółek.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Państwowej Szkoły Muzycznej. Od 10 lat nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog korekcyjny. Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń, wyspecjalizowała się w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie jako terapeuta poszerza swój warsztat zawodowy pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; skupia się na kształtowaniu umiejętności interpersonalnych wykorzystując do tego wybitne umiejętności komunikacyjne, niezwykle istotne w pracy pedagoga. W 2014 roku uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.
Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu „Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – potrzeby i wymagania w ramach pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
 • Szkolenie z zakresu "Diagnoza i rozpoznawanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • Szkolenie z zakresu "Metoda Projektów Badawczych"
 • Seminarium na temat "Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • Kurs i warsztaty z zakresu "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka"
 • Szkolenie na temat "Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym
 • Kurs i warsztaty z zakresu "Doskonalenie umiejętności wychowawczych" oparte na koncepcji "Wychowania bez porażek" T. Gordona i programie A. Faber i E. Mazlish "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały"
 • Kurs i warsztaty z zakresu edukacji matematycznej wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Warsztaty o tematyce "Techniki relaksacyjne dla przedszkolaka"
 • Kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem z wynikiem celującym, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • Kurs w zakresie kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" metodą Dennisona
 • Szkolenie Trenerów Odysei Umysłu