blog FB G+

Najbliższe wydarzenia

04 Maja
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku szkolnym
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata Tarwacka-Odolczyk. [...]
05 Maja
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia w czwartki, o godz.17:15
Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
-... [...]
09 Maja
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w poniedziałki o godzinie 11.
Prowadząca: Sylwia... [...]
09 Maja
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w poniedziałki o godzinie 11. Prowadząca: Sylwia... [...]
11 Maja
TUI dla dzieci w wieku szkolnym w środy o 17:00
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata... [...]
12 Maja
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia w czwartki, o godz.17:15
Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
-... [...]
18 Maja
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku szkolnym
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata... [...]
19 Maja
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia w czwartki, o godz.17:15
Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
-... [...]
23 Maja
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w poniedziałki o godzinie 11.
Prowadząca: Sylwia... [...]
25 Maja
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku szkolnym
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata... [...]
01 Czerwca
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku szkolnym
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata... [...]
02 Czerwca
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia w czwartki, o godz.17:15
Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
-... [...]
08 Czerwca
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku szkolnym
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata... [...]
09 Czerwca
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia w czwartki, o godz.17:15
Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
-... [...]
15 Czerwca
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku szkolnym
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata... [...]
16 Czerwca
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia w czwartki, o godz.17:15
Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
-... [...]
20 Czerwca
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w poniedziałek o godzinie 11.
Prowadząca: Sylwia... [...]
22 Czerwca
TUI dla dzieci w wieku szkolnym w środy o 17:00
Zapraszamy w środę g. 17:00. Prowadzące: Magdalena Szulc-Lewańska i Agata... [...]
23 Czerwca
TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia w czwartki, o godz.17:15
Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
-... [...]
08 Września
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
15 Września
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
29 Września
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w poniedziałki o godzinie 11. Prowadząca: Joanna... [...]
06 Października
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w poniedziałki o godzinie 11. Prowadząca: Joanna... [...]
13 Października
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
27 Października
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
10 Listopada
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
17 Listopada
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
24 Listopada
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
01 Grudnia
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]
08 Grudnia
Gordonki
Zapraszamy na zajęcia gordonowskie w czwartki o godzinie 11.
Prowadząca: Joanna... [...]

TUI - treningi umiejętności interpersonalnych dla dzieci w wieku 5-6 lat

Częstotliwość

Cotygodniowe, 50 minutowe zajęcia grupowe.

Dla kogo

Dla dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym):
- wycofujących się
- nieśmiałych
- mających problemy w relacjach społecznych, które przejawiają się:
sztywnością zachowań
nieumiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rówieśnikami
trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych
- z Zespołem Aspergera
- z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- z zaburzeniami zachowania  

Cele


 • Zwiększanie kompetencji społecznych poprzez
 • trenowanie umiejętności komunikacyjnych (wyrażanie swoich racji, pomysłów, tworzenie współpracującej grupy, otwarcie na innych, mowa ciała);
 • zwiększenie samodzielności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • praca nad świadomością stanów emocjonalnych własnych i innych osób;
 • nauka samokontroli i rozwiązywania konfliktów;
 • zapobieganie nieprzystosowaniu w szkole, odrzuceniu przez rówieśników, trudnościom emocjonalnym;

Założenia zajęć

Program zajęć przygotowywany jest indywidualnie dla każdej grupy, prowadzony przez psychologa i pedagoga, a jego celem jest osiągnięcie umiejętności społecznych niezbędnych do wchodzenia w skuteczne i zadowalające interakcje z innymi ludźmi.  


Przebieg zajęć        

Podczas treningu dzieci ćwiczą umiejętności komunikacyjne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywną postawę, pracują nad zwiększeniem świadomości własnych stanów emocjonalnych. Umiejętności te ćwiczone są podczas scenek dramowych, gier i zabaw interpersonalnych opartych na psychoedukacyjnym podejściu behawioralnym. Przykładowe umiejętności społeczne ćwiczone podczas treningu:
 • mówienie odważnym głosem
 • samonagradzanie
 • ignorowanie
 • słuchanie
 • rozumienie innych
 • dołączanie
 • oferowanie pomocy
 • zapraszanie do zabawy
 • radzenie sobie z pominięciem
 • radzenie sobie z lękiem
 • poznawanie czyichś uczuć
 • radzenie sobie z dokuczaniem
 • radzenie sobie z własną złością
 • wiedza „kiedy powiedzieć”
 • radzenie sobie z przegrywaniem
 • pragnienie bycia pierwszym
 • odmawianie
 • akceptowanie odmowy
 • relaks  

Co osiągamy

 • wzrost pewności siebie i samoświadomości
 • podniesienie kompetencji w różnych sytuacjach społecznych
 • wzrost asertywności
 • poprawę w radzeniu sobie z emocjami
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych