blog FB G+

Realizujemy zajęcia w ramach WWR - 8 zajęć w miesiącu

Jeśli posiadają Państwo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapraszamy do ustalenia z nami zakresu realizacji zajęć.

8 zajęć w miesiącu w ramach WWR: w zależności od potrzeb realizujemy zajęcia z logopedą, psychologiem czy terapeutą SI.
W miesiącu może być zorganizowane nawet 8 zajęć (trwających 30 minut każde).

Idea i Misja

Odwiedź nas, jeśli:

Twoje dziecko

  • lubi muzykę, ruch, taniec, zabawę w teatr;
  • lubi czytać, pisać i liczyć

Obserwujesz u niego

  • trudności w kontaktach z rówieśnikami, dorosłymi
  • opóźniony rozwój mowy lub nieprawidłowości wymowy;
  • niezgrabność ruchową, nadruchliwość lub wycofanie;
  • nadwrażliwość słuchową, dotykową lub potrzebę silnych bodźców zmysłowych; 
  • trudność w okazywaniu i kontrolowaniu emocji;
  • zaburzenia koncentracji uwagi;
  • kłopoty w nauce czytania, pisania i matematyki  

Chcesz

wzbogacić swój warsztat wychowawczy, poszerzyć wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zdrowia dziecka