blog FB G+

Diagnozy

Przeprowadzamy diagnozy (m.in. Integracji Sensorycznej, logopedyczne, diagnozy słuchowe Johansena)
Wystawiamy opinie:
- psychologiczne;
- o odroczeniu gotowości szkolnej;
- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Realizujemy zajęcia w ramach WWR.

Do wystawienia opinii WWR wymagana jest dokumentacja:
- kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej,
- informacja nauczyciela/wychowawcy o dziecku jeśli dziecko uczęszcza do placówki,
- wyniki badań logopedycznych, psychologicznych, lekarskich
- jeśli są: diagnozy SI lub inne


Idea i Misja

Odwiedź nas, jeśli:

Twoje dziecko

  • lubi muzykę, ruch, taniec, zabawę w teatr;
  • lubi czytać, pisać i liczyć

Obserwujesz u niego

  • trudności w kontaktach z rówieśnikami, dorosłymi
  • opóźniony rozwój mowy lub nieprawidłowości wymowy;
  • niezgrabność ruchową, nadruchliwość lub wycofanie;
  • nadwrażliwość słuchową, dotykową lub potrzebę silnych bodźców zmysłowych; 
  • trudność w okazywaniu i kontrolowaniu emocji;
  • zaburzenia koncentracji uwagi;
  • kłopoty w nauce czytania, pisania i matematyki  

Chcesz

wzbogacić swój warsztat wychowawczy, poszerzyć wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zdrowia dziecka