blog FB G+

Jesteśmy

Opinie

Wystawiamy opinie:
- psychologiczne;
- o odroczeniu gotowości szkolnej;
- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. [...]

Realizujemy zajęcia w ramach WWR - 8 zajęć w miesiącu

Jeśli posiadają Państwo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapraszamy do ustalenia z nami zakresu realizacji zajęć.

8 zajęć w miesiącu w ramach WWR: w zależności od potrzeb realizujemy zajęcia z logopedą, psychologiem czy terapeutą SI.
W miesiącu może być zorganizowane nawet 8 zajęć (trwających 30 minut każde). [...]

Diagnozy

Przeprowadzamy diagnozy m.in. Integracji Sensorycznej, logopedyczne, diagnozy słuchowe Johansena. [...]

Centrum Edukacyjno-Artystyczne HEIWA to projekt wielowymiarowy.

W ramach Centrum działa również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 57 P. Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, a w szczególności uzyskaliśmy prawo do wydawania opinii m.in. w zakresie wczesnego wspomagania, badania gotowości szkolnej. [...]

Galeria

Pomieszczenia naszej placówki zostały zaprojektowane z dużą dbałością o szczegóły. [...]


Formalności

 • Posługujemy się
  W diagnostyce i terapii stosujemy najlepsze możliwe narzędzia. Wykorzystujemy m.in. :
  - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella
  - Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P
  - Skale Inteligencji i Rozwoju IDS
 • Wpis do ewidencji
  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne HEIWA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Odkrytej 1A, lokal 4, wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 57 P (zaświadczenie nr 9/P/14). Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły.
 • Regulamin korzystania z usług w Poradni HEIWA
  Regulamin dotyczy ogólnych zasad obowiązujących w Poradni Heiwa, a w szczególności zasad pobierania opłat za usługi , zapisywania i odwoływania udziału zajęć edukacyjno-terapeutycznych, rozliczania i dokonywania zwrotów i innych istotnych kwestii.
 • Statut Poradni HEIWA
  Statut to inaczej podstawowy dokument obowiązujący w danej placówce. Zawiera w swej treści prawa, obowiązki i cele istnienia organizacji.

Idea i Misja

Odwiedź nas, jeśli:

Twoje dziecko

 • lubi muzykę, ruch, taniec, zabawę w teatr;
 • lubi czytać, pisać i liczyć

Obserwujesz u niego

 • trudności w kontaktach z rówieśnikami, dorosłymi
 • opóźniony rozwój mowy lub nieprawidłowości wymowy;
 • niezgrabność ruchową, nadruchliwość lub wycofanie;
 • nadwrażliwość słuchową, dotykową lub potrzebę silnych bodźców zmysłowych; 
 • trudność w okazywaniu i kontrolowaniu emocji;
 • zaburzenia koncentracji uwagi;
 • kłopoty w nauce czytania, pisania i matematyki  

Chcesz

wzbogacić swój warsztat wychowawczy, poszerzyć wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zdrowia dziecka