blog FB G+

Terapia logopedyczna

Dla kogo

Dla  dzieci:
- z opóźnionym rozwojem mowy,
- z wadami i zniekształceniami mowy,
- niepłynnością mówienia,
- mających trudności w czytaniu, pisaniu.

Cele

  • czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych;
  • korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych;
  • rozszerzanie świadomości logopedycznej wśród rodziców, nauczycieli i dzieci;

Objawy

brak komunikacji z otoczeniem - nie rozumie, nie słyszy, zniekształcanie, opuszczanie lub zamiana dźwięków mowy, nieprawidłowe oddychanie - ustami, problemy z przyjmowaniem pokarmów (ssanie, połykanie, jedzenie łyżeczką, picie z kubka, gryzienie, żucie);


Przebieg diagnozy logopedycznej

- wywiad z rodzicem,
- rozwój dziecka, w tym motoryczny i mowy,
- obserwacja dziecka,
- sposobu komunikowania się, chęć nawiązywania kontaktu,
- badanie mowy,
- badanie rozumienia i nadawania mowy;

Diagnoza obejmuje także badanie sprawności narządów artykulacyjnych, badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnej,  określenie kompetencji językowych, orientacyjne badanie słuchu oraz badanie lateralizacji i słuchu fonematycznego.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie konstruowane programy terapeutyczne, uwzględniające specyficzne trudności i deficyty obserwowane u dziecka.

Co osiągamy

- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
- nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
- usuwanie zaburzeń mowy;