blog FB G+

Terapia ręki

Częstotliwość

raz w tygodniu, zajęcia indywidualne

Dla kogo

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Cele

 • Usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.
 • Poprawa postawy ciała i sprawności ruchowej kończyny górnej.
 • Normalizacja napięcia mięśniowego całej kończyny górnej,  poprawa pisma i grafomotoryki.
 • Osiąganie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.
 • Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Objawy

 • Niechęć do  podejmowania czynności manualnych (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów).
 • Problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.).
 • Wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej.
 • Problem z koordynacją pracy obu rąk podczas czynności manipulacyjnych.
 • Wykonywanie czynności wymagających dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale.
 • Niechęć do dotykania nowych i różnorodnych faktur.
 • Dostarczanie sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domaganie się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadanie na własnych dłoniach, bardzo mocne zaciskanie rąk na przedmiotach, uderzanie rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

Założenia

Terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.  Ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Terapeuta stara się pracować nad normalizacją napięcia mięśniowego całej kończyny górnej, a następnie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki.

Przebieg zajęć

Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są indywidualnie dobierane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób.

 

Etapy pracy:

1. Ćwiczenia ogólnej sprawności  ruchowej - kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego i prawidłowej postawy ciała.
2. Ćwiczenia zręcznościowe.
3. Ćwiczenia manualne.
4. Ćwiczenia w pisaniu.

Co osiągamy:

Zajęcia terapii ręki prowadzą przede wszystkim do poprawy ogólnej postawy ciała, normalizacji napięcia mięśniowego kończyny górnej oraz jej sprawności ruchowej a co za tym idzie poprawę sprawności grafomotorycznej i precyzyjnych ruchów dłoni.